Blog

Ontdek het laatste nieuws van NVT-net. Alle informatie over onze onderwijsactiviteiten, wetenschappelijke activiteiten en vroegere en toekomstige evenementen is beschikbaar op deze pagina. NVT-net (ex-ANBF) is een vzw met leden die Nederlands geven in het Franstalig onderwijs, zowel in Brussel, Wallonië als in Frankrijk.

Strips in het vreemdetalenonderwijs

Categorieën:

Tags :

Op woensdag 10 oktober organiseert de ANBF in samenwerking met Henallux en La Baie des Tecks een decentrale activiteit die van 13.30 tot 18.00 uur in de lokalen van La Baie des Tecks in Namur…

Lees verder

Didactiekdag: woordenschatverwerving in L2

Categorieën:

Tags :

Op woensdag 17 mei 2017 organiseert de ANBF haar jaarlijkse didactiekdag die van 14 tot 17 uur in Brussel zal plaatsvinden.

Lees verder

Het ‘Pacte d’Excellence’ Een oplossing voor de moderne talenopleiding?

Categorieën:

Het 'Pacte pour un enseignement d'excellence' en de implicaties ervan voor de onderwijspraktijk, met name voor het onderwijs van vreemde talen in het algemeen en van het Nederlands in het bijzonder.

Lees verder

Didactiekdag: hoe kunnen we de Nederlandse uitspraak van Franstalige leerders verbeteren?

Categorieën:

Tags :

Op woensdag 25 mei 2016 organiseert de ANBF haar jaarlijkse didactiekdag, die van 14 tot 17 uur in Brussel zal plaatsvinden.

Lees verder

Geleid bezoek Fotomuseum van Charleroi

Categorieën:

Tags :

De ANBF samen met de Nederlandse Taalunie en Le Forem biedt u een geleid bezoek aan het Fotomuseum van Charleroi.

Lees verder

Didactiekdag: De plaats van de grammatica in de les Nederlands als vreemde taal

Categorieën:

Op woensdag 20 mei 2015 organiseert de ANBF haar jaarlijkse didactiekdag, die van 14 tot 17 uur zal plaatsvinden in Brussel.

Lees verder

Studiedag Nederlands als vreemde taal: Welk Nederlands in de klas? Omgaan met taalvariatie in de NVT-context

Op zaterdag 14 maart 2015 organiseert de Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France (ANBF) in Luik rond dit thema haar vijfde praktijkgerichte studiedag Nederlands als vreemde taal.

Lees verder

Onderzoeksmarkt 2015: Nieuws over het Nederlands

Op vrijdag 19 februari 2015 zal de tweejaarlijkse onderzoeksmarkt van de NVT plaatsvinden in Brussel (Université Libre de Bruxelles).

Lees verder

Onderzoeksmarkt 2015: Oproep voor papers

De tweejaarlijkse onderzoeksmarkt van de ANBF vindt dit jaar plaats op vrijdag 27 november aan de Université Libre de Bruxelles.

Lees verder

Bezuinigingen bij de Nederlandse Taalunie

Categorieën:

De bezuinigingsmaatregelen bij de Nederlandse Taalunie betekenen een zware slag voor de neerlandistiek extra muros. Daarom heeft de ANBF zich aangesloten bij de collega's uit andere landen die daartegen hebben geprotesteerd.

Lees verder