Studiedag Nederlands als vreemde taal: Welk Nederlands in de klas? Omgaan met taalvariatie in de NVT-context

Op zaterdag 14 maart 2015 organiseert de Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France (ANBF) in Luik rond dit thema haar vijfde praktijkgerichte studiedag Nederlands als vreemde taal.

Informatie

Het Nederlands vertoont een hoge graad van interne variatie. De verschillende vormen die het Nederlands kan aannemen naargelang van waar het gebruikt wordt, en in welke context, vormen een aanzienlijke uitdaging voor het NVT-onderwijs, namelijk: hoe kunnen NVT-docenten uit alle onderwijsniveaus concreet omgaan met deze interne variatie in hun dagelijkse praktijk?

Naast ‘traditionele’ vormen van variatie zoals geografische variatie (Nederlands-Nederlands vs. Belgisch-Nederlands, standaardta(a)len vs. dialecten) of stilistische variatie (registerverschillen, geschreven taal vs. gesproken taal, sms-taal, etc.), wordt het Nederlandse taalkundige landschap de laatste jaren ook gekenmerkt door de opkomst en verspreiding van de zogenaamde tussentaal in Vlaanderen.

Voor NVT-docenten roept deze uitdaging roept onder meer de volgende vragen op.

 • Moet er in de context van NVT-onderwijs gekozen worden voor een specifieke taalvariëteit van het Nederlands? Zo ja, welke?
 • Moet het NVT-onderwijs ernaar streven om de talige werkelijkheid weer te geven? Zo ja, welke ruimte moet er in het NVT-onderwijs voorzien worden voor de varianten van het Nederlands? Hoe kan dit concreet worden gerealiseerd?
 • Welke plaats moet er geboden worden aan de tussentaal in de (Belgische) NVT-context?
 • Hoe kan de kloof tussen de norm en specifieke taalvariëteiten overbrugd worden?
 • Hoe kunnen we de NVT-studenten voorbereiden op de talige diversiteit van het Nederlands?

In deze studiedag NVT-onderwijs zullen deze vragen vanuit verschillende invalshoeken belicht worden. In een eerste workshop zullen vertegenwoordigers van diverse instellingen die direct of indirect te maken hebben met taalbeleid (de Nederlandse Taalunie, de mediasector, de publieke sector, het onderwijs, etc.) ingaan op de vraag hoe er in hun beroepsveld wordt omgegaan met taalvariatie. In een tweede workshop zullen verschillende NVT-docenten concrete toepassingen presenteren van hoe ze met taalvariatie omgaan in de klas. Ten slotte zullen de deelnemers in de slotdiscussie de kans krijgen om met elkaar te debatteren.

De studiedag wordt gesteund door het Taaluniecentrum Nederlands als vreemde taal (Brussel) en vormt een unieke gelegenheid om andere docenten Nederlands of collega-neerlandici te ontmoeten.

Programma

 • 09.00 – 09.30: Registratie en koffie
 • 09.30 – 10.30: Inleidende lezing: Matthias Hüning (FU Berlin). Het Nederlands als pluricentrische taal
 • 10.30 – 12.00: Workshop 1:
 • 10.30 –11.00: Maya Rispens (Nederlandse Taalunie)
 • 11.00 – 11.30: Ruud Hendrickx (VRT)
 • 11.30 – 12.00: Gunter Boelen (Selor)
 • 12.00 – 13.00: Lunch
 • 13.00 – 14.00 Workshop 2:
 • 13.00 – 13.30: Vanessa Kint & Michel Pierre (Forem). Hoe Forem-cursisten voor te bereiden om om te gaan met de talige diversiteit van het Nederlands
 • 13.30 – 14.00: Armand Héroguel. Het Franel-leerplatform
 • 14.00 – 15.00: Debat
 • 15.00: Borrel

Waar en wanneer?

Zaterdag 14 maart 2015 van 09.30 – 16.00 uur
Université de Liège (Gebouw A4, lokaal S100)
Place du 20-Août, 7
4000 Liège

Toegang

Plattegrond van de ULg in het centrum van Luik

Recente artikelen

Didactiekdag in Louvain-la-Neuve

Categorieën:

Nederlands op een actieve manier leren? Dat kan! Tijdens die didactiekdag neem je deel aan twee workshops. In de eerste ontdek je praktische werkvormen met poëzie, teksten, films en muziek voor een motiverende klaservaring. De…

Lees verder

Zomercursus Nederlands in Louvain-la-Neuve

Categorieën:

Van 28 augustus t.e.m. 8 september wordt in Louvain-la-Neuve een zomercursus Nederlands georganiseerd voor aankomende studenten die hun Nederlands willen bijschaven en zich willen klaarstomen voor een universitaire opleiding.

Lees verder

Colloquium 2023: Taal, communicatie en cognitie: van onderzoek naar onderwijs

NVT-net organiseert op 31 maart 2023 een colloquium in Luik.

Lees verder

Webinar Subsidie aanvragen bij de Taalunie: waarvoor, hoe en wanneer?

Categorieën:

Tags :

Wil je een activiteit organiseren voor je leerlingen? Ben je van plan om met collega's aan een didactisch project te beginnen? Op 16 mei vertelt een webinar je er alles over.

Lees verder

Vacature universitair docent Nederlandse Taalkunde in Lille

Categorieën:

De Université de Lille is op zoek naar een universitair docent (m/v/x) Nederlandse taalkunde voor een voltijdse aanstelling vanaf 1 september 2023.

Lees verder

Webinar Talenplan Waals Gewest

Categorieën:

Tags :

Wenst u meer te weten over het nieuwe talenplan van het Waals Gewest? Via een webinar weet u er alles over. Bekijk het programma en de informatie!

Lees verder