Didactische activiteiten

Ontdek het laatste nieuws van NVT-net. Alle informatie over onze onderwijsactiviteiten, wetenschappelijke activiteiten en vroegere en toekomstige evenementen is beschikbaar op deze pagina. NVT-net (ex-ANBF) is een vzw met leden die Nederlands geven in het Franstalig onderwijs, zowel in Brussel, Wallonië als in Frankrijk.

Didactiekdag in Louvain-la-Neuve

Categorieën:

Nederlands op een actieve manier leren? Dat kan! Tijdens die didactiekdag neem je deel aan twee workshops. In de eerste ontdek je praktische werkvormen met poëzie, teksten, films en muziek voor een motiverende klaservaring. De…

Lees verder

Didactiekdag: Muziek in de NVT-klas

Categorieën:

Tags :

Een nascholing voor leerkrachten NVT/ NT2 uit het secundair en hoger onderwijs. Woensdag 5 mei 2021 – 13.25u - 16.30u.

Lees verder

Strips in het vreemdetalenonderwijs

Categorieën:

Tags :

Op woensdag 10 oktober organiseert de ANBF in samenwerking met Henallux en La Baie des Tecks een decentrale activiteit die van 13.30 tot 18.00 uur in de lokalen van La Baie des Tecks in Namur…

Lees verder

Didactiekdag: woordenschatverwerving in L2

Categorieën:

Tags :

Op woensdag 17 mei 2017 organiseert de ANBF haar jaarlijkse didactiekdag die van 14 tot 17 uur in Brussel zal plaatsvinden.

Lees verder

Het ‘Pacte d’Excellence’ Een oplossing voor de moderne talenopleiding?

Categorieën:

Het 'Pacte pour un enseignement d'excellence' en de implicaties ervan voor de onderwijspraktijk, met name voor het onderwijs van vreemde talen in het algemeen en van het Nederlands in het bijzonder.

Lees verder

Didactiekdag: hoe kunnen we de Nederlandse uitspraak van Franstalige leerders verbeteren?

Categorieën:

Tags :

Op woensdag 25 mei 2016 organiseert de ANBF haar jaarlijkse didactiekdag, die van 14 tot 17 uur in Brussel zal plaatsvinden.

Lees verder

Didactiekdag: De plaats van de grammatica in de les Nederlands als vreemde taal

Categorieën:

Op woensdag 20 mei 2015 organiseert de ANBF haar jaarlijkse didactiekdag, die van 14 tot 17 uur zal plaatsvinden in Brussel.

Lees verder

Didactiekdag 2014: de plaats van de moedertaal in de les Nederlands

Categorieën:

Op woensdag 21 mei 2014 organiseert de ANBF haar jaarlijkse didactiekdag, die van 14 tot 17 uur zal plaatsvinden op de Haute École Francisco Ferrer in Brussel.

Lees verder

Didactiekdag 2013: Dyslexie en de didactiek van moderne vreemde talen

Categorieën:

Op woensdag 29 mei 2013 organiseert de ANBF haar jaarlijkse didactiekdag, die van 14 tot 17 uur zal plaatsvinden op de Haute Ecole Francisco Ferrer in Brussel.

Lees verder

Oproep: Studiedag Nederlands leren door immersieactiviteiten

De ANBF zoekt belangstellenden om mee vorm te geven aan haar jaarlijkse studiedag, op 23 februari 2013. Het thema is Nederlands leren door immersieactiviteiten.

Lees verder