Oproep: Studiedag Nederlands leren door immersieactiviteiten

De ANBF zoekt belangstellenden om mee vorm te geven aan haar jaarlijkse studiedag, op 23 februari 2013. Het thema is Nederlands leren door immersieactiviteiten.

Informatie

We doen een beroep op praktijkmensen die hun ervaring in een gezellige en motiverende sfeer willen delen met collega’s die werkzaam zijn in uiteenlopende onderwijssituaties. Behalve immersieonderwijs kunnen ook activiteiten aan bod komen die in een klassiekere context ingebed zijn, zoals e-tandems of samenwerkingsverbanden over de grenzen heen. Werktalen voor de studiedag zijn Nederlands en Frans.

Meer details over mogelijke onderwerpen en praktische organisatie vindt u in de bijlage. Wij zouden het op prijs stellen als u deze tekst zou kunnen doorsturen naar andere mogelijke belangstellenden.

U wilt een ervaring delen, een project presenteren of een initiatief waarop u best trots bent? We zouden het op prijs stellen uw voorstel vóór 15 december te ontvangen, op het adres secretaris@anbf.be of via het contactformulier op deze website. Als u dat wenst, willen we u natuurlijk graag helpen uw bijdrage preciezer te omlijnen.

Recente artikelen

Webinar Talenplan Waals Gewest

6 maart 2023

Categorieën:

Tags :

Wenst u meer te weten over het nieuwe talenplan van het Waals Gewest? Via een webinar weet u er alles over. Bekijk het programma en de informatie!

Lees verder

Colloquium 2023: Taal, communicatie en cognitie: van onderzoek naar onderwijs

19 december 2022

NVT-net organiseert op 31 maart 2023 een colloquium in Luik.

Lees verder

Vacature universitair docent Nederlandse Taalkunde in Lille

6 maart 2023

Categorieën:

De Université de Lille is op zoek naar een universitair docent (m/v/x) Nederlandse taalkunde voor een voltijdse aanstelling vanaf 1 september 2023.

Lees verder

Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust: concert en lezing

8 januari 2023

Categorieën:

De vakgroep Nederlands van het Departement Moderne Talen van de Universiteit van Luik nodigt u van harte uit voor een concert-lezing door professor Frank van Vree en fluitiste Eleonore Pameijer, die plaatsvindt op donderdag 26…

Lees verder

Desiderius Erasmus Leerstoel: Nederlands over de grenzen

28 oktober 2022

Categorieën:

Bij het begin van dit academiejaar 2022-2023 gaat aan de UCLouvain een leerstoel Neerlandistiek, gesteund door de Nederlandse ambassade, van start : de ‘Desiderius Erasmus Leerstoel: Nederlands over de grenzen’.

Lees verder