WIE ZIJN WIJ ?

NVT-net (ex-ANBF) is een vzw met leden die Nederlands geven in het Franstalig onderwijs, zowel in Brussel, Wallonië als in Frankrijk. Ze organiseert didactische en wetenschappelijke activiteiten voor alle mogelijke belangstellenden in verband met de Nederlandse taal, linguïstiek, vertaalkunde, letterkunde, cultuurkunde en de toepassingen daarvan in het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal (NVT). Het bureau van de vereniging bestaat op dit moment uit Philippe Hiligsmann (voorzitter, UCLouvain), Matthieu Sergier (secretaris, Université Saint-Louis), Laurent Rasier (penningmeester, Université de Liège), Pauline Degrave (UCLouvain), Eddy Lemaire (CFWB), Gert Meesters (Université de Lille), Michel Pierre (FOREM) en Johan Vanparys (Université de Namur).

Activiteiten

  • Om de twee jaar organiseert de vereniging een colloquium over een actueel thema in de neerlandistiek.
  • Op de onderzoeksmarkten krijgen onderzoekers de kans om hun lopend werk aan een geïnteresseerd publiek voor te stellen binnen een kader waar de uitwisseling van ideeën bevorderd wordt.
  • Jaarlijks wordt een didactiekdag georganiseerd, waar docenten Nederlands hun onderwijsvaardigheden aanscherpen.
  • De leden worden uitgenodigd op decentrale activiteiten in verband met het Nederlands in Franstalig gebied.
  • In het tijdschrift n/f, waar 14 nummers van verschenen zijn, werden de bijdragen aan de colloquia en onderzoeksmarkten gebundeld, samen met andere artikelen over neerlandistiek.

Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de financiële steun van de Nederlandse Taalunie.

Korte geschiedenis

Het idee een vereniging op te richten voor neerlandici in Franstalig België is ontstaan tijdens het 12de Colloquium Neerlandicum van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN). Een werkgroep bestaande uit Guy Janssens, Sonja Vanderlinden, Joseph Vromans en Elisabeth Leijnse vertrok van een reële behoefte aan meer geïnstitutionaliseerde contacten tussen neerlandici. In 1996 werd de vzw Association des Néerlandistes de Belgique Francophone (ANBF) opgericht, met de volgende doelstellingen:

  • de didactische en wetenschappelijke belangen dienen van neerlandici (docenten en onderzoekers) in het hoger onderwijs in Franstalig België;
  • studiedagen, lezingen of colloquia over de meest uiteenlopende aspecten van de neerlandistiek organiseren;
  • wetenschappelijke kennis en didactische ervaring uitwisselen;
  • contacten tussen neerlandici in het hoger onderwijs in Franstalig België bevorderen;
  • de cultuur en geschiedenis van de Nederlandstalige landen in Franstalig België beter bekend maken.

Ondertussen heeft de vereniging zich uitgebreid naar Frankrijk en zich opengesteld voor docenten Nederlands uit alle onderwijsvormen (lager en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, …). Daarom werd in 2022 de naam veranderd in NVT-net, een netwerk voor het Nederlands als Vreemde Taal.

Lid worden

Om lid te worden en gratis te kunnen deelnemen aan alle activiteiten, schrijft u €20 over op BE46 0012 6934 5636, met als mededeling ‘lidmaatschap NVT-net’ en uw naam.