Colloquium 2023: Taal, communicatie en cognitie: van onderzoek naar onderwijs

NVT-net organiseert op 31 maart 2023 een colloquium in Luik.

Inleiding

Als we de recente geschiedenis van de taalwetenschap overzien, zien we dat taalgebruiksgebaseerde benaderingen (‘usage-based approaches’) de voorbije decennia een centrale plaats hebben verworven. Dit gaat gepaard met een sterke focus op de functionele aspecten van de taal (naast het taalsysteem) en een toenemende belangstelling voor de cognitieve dimensie van de communicatie en van het taalgebruik.

Het doel van het colloquium is tweeledig. Het beoogt in de eerste plaats de huidige stand van zaken toe te lichten van het taalgebruiksgebaseerd, cognitief taalonderzoek naar het Nederlands. Daarnaast biedt het een discussieforum voor cognitief taalonderzoekers, docenten Nederlands (als vreemde taal) en cognitief psychologen zodat de psycholinguïstische validiteit van recente taalkundige inzichten en modellen enerzijds en hun bruikbaarheid in en implicaties voor het onderwijs van het Nederlands (als vreemde taal) anderzijds kritisch kunnen worden geëvalueerd.

Om dit doel te bereiken, zal een beroep worden gedaan op een panel van zes gastsprekers die actief zijn op het gebied van cognitief taalonderzoek, psycholinguïstiek en vreemdetalendidactiek. Naast de gastlezingen zal er ook een postersessie worden georganiseerd tijdens welke (de resultaten van) lopende projecten op de drie gebieden zullen worden gepresenteerd. Dit zal het mogelijk maken de diversiteit aan behandelde thema’s uit te breiden.

Praktisch

 • Organisatie: Laurent Rasier (ULiège), Dirk Pijpops (ULiège), Philippe Hiligsmann (UCLouvain)
 • Deadline voor het insturen van een abstract (max. 300 woorden): 20 februari 2023
 • Locatie en datum van het colloquium: Université de Liège, 31 maart 2023
 • Contact (incl. abstracts): laurent.rasier@uliege.be, dirk.pijpops@uliege.be
 • Inschrijvingen: via deze link

Gastsprekers

 • Maarten Lemmens (Université de Lille)
 • Maaike Beliën (Instituut voor de Nederlandse Taal)
 • Ellen Simon (Ugent), Bastien De Clercq (VUB), Pauline Degrave (UCLouvain), Mirjam Broersma (Radboud Universiteit)
 • Isabeau Desmet (KULeuven), Laura Rosseel (VUB) & Freek Van de Velde (KULeuven)
 • Christina Piot (FRS-FNRS, ULiège & Université de Lille) & Julien Perrez (ULiège)
 • Sabine De Knop (USLB)

Lezingen

Meer informatie over het programma vind je hier.

Recente artikelen

Zomercursus Nederlands in Louvain-la-Neuve

Categorieën:

Van 28 augustus t.e.m. 8 september wordt in Louvain-la-Neuve een zomercursus Nederlands georganiseerd voor aankomende studenten die hun Nederlands willen bijschaven en zich willen klaarstomen voor een universitaire opleiding.

Lees verder

Webinar Subsidie aanvragen bij de Taalunie: waarvoor, hoe en wanneer?

Categorieën:

Tags :

Wil je een activiteit organiseren voor je leerlingen? Ben je van plan om met collega's aan een didactisch project te beginnen? Op 16 mei vertelt een webinar je er alles over.

Lees verder

Colloquium 2023: Taal, communicatie en cognitie: van onderzoek naar onderwijs

NVT-net organiseert op 31 maart 2023 een colloquium in Luik.

Lees verder

Vacature universitair docent Nederlandse Taalkunde in Lille

Categorieën:

De Université de Lille is op zoek naar een universitair docent (m/v/x) Nederlandse taalkunde voor een voltijdse aanstelling vanaf 1 september 2023.

Lees verder

Webinar Talenplan Waals Gewest

Categorieën:

Tags :

Wenst u meer te weten over het nieuwe talenplan van het Waals Gewest? Via een webinar weet u er alles over. Bekijk het programma en de informatie!

Lees verder

Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust: concert en lezing

Categorieën:

De vakgroep Nederlands van het Departement Moderne Talen van de Universiteit van Luik nodigt u van harte uit voor een concert-lezing door professor Frank van Vree en fluitiste Eleonore Pameijer, die plaatsvindt op donderdag 26…

Lees verder