Het ‘Pacte d’Excellence’ Een oplossing voor de moderne talenopleiding?

Het 'Pacte pour un enseignement d'excellence' en de implicaties ervan voor de onderwijspraktijk, met name voor het onderwijs van vreemde talen in het algemeen en van het Nederlands in het bijzonder.

Programma

 • 9.00: Onthaal & koffie
 • 9.15: Algemene ledenvereniging (alleen voor leden van de NVT)
 • 10.00: Pauze
 • 10.30 – 11.10: De plaats van de moderne talen in het “Pacte pour un enseignement d’excellence” (Philippe Anckaert, HE Francisco Ferrer & Université libre de Bruxelles).

  Eerst bespreken we wat over de moderne talen te lezen staat in het jongste document van het Pacte d’excellence, dat in het begin van het jaar voor heel wat ophef zorgde, nl. het « Projet d’avis n° 3 du Groupe central » (december 2016). Vervolgens vergelijken we het standpunt van genoemde werkgroep inzake vreemde talen met de aanbevelingen van de experten die deel uitmaakten van de werkgroep Moderne talen van het Pacte. Wij buigen ons daarbij over wat zij in hun actieplan (juni 2016) als topprioriteiten stelden, nl. de lerarenopleiding, het nieuwe referentiekader voor Germaanse talen van de Franse Gemeenschap en, in het bijzonder voor het Nederlands, de problematiek van de motivatie en attitudes van zowel leerlingen als leraars.

  Ten slotte hebben we het over de werkzaamheden van het consortium Moderne talen dat in het verlengde van de gelijknamige werkgroep opgericht werd (februari 2017) met als opdracht relevante didactische hulpmiddelen te creëren voor de nieuwe onderbouw (« tronc commun ») en over de digitaliseringsplannen van de Franse Gemeenschap.
 • 11.30 – 12.10: Hoe gaat de (toekomstige) lerarenopleiding moderne vreemde talen om met de uitdagingen van het “Pacte pour un enseignement d’excellence?” (Fanny Meunier & Philippe Hiligsmann, Université catholique de Louvain).

  Het Pacte d’excellence bevat allerlei elementen in verband met de toekomstige lerarenopleiding. In deze presentatie worden die elementen kritisch tegen het licht gehouden. Daarna gaan we in op stappen die lerarenopleiders de laatste jaren al ondernomen hebben en op stappen die in de toekomst zouden moeten worden gezet om de aanstaande leerkrachten nog beter klaar te stomen voor hun loopbaan.
 • 12.30: Lunch
 • 13.30: Het onderwijs van het Nederlands als tweede taal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest (Patrick Danau, Stad Brussel).

  Leerlingen in Brussel en Wallonië beginnen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan met Nederlands, maar de werkgroep die de competentienormen voor moderne talen moest opstellen, had niet de ruimte om daarmee rekening te houden. In de laatste versie van de normen zijn vrijwel alle verwachtingen voor beide regio’s identiek, hoewel het verschil in lesuren aanzienlijk is. Wij zullen de gevolgen van deze keuze onderzoeken wat betreft de conceptuele samenhang van het referentiemateriaal, het pedagogisch continuüm en de motivatie van de leerlingen.
 • 14.00: Motivatie en attitudes tegenover het Nederlands in Franstalig België (Eloy Romero-Munoz, HE Francisco Ferrer).

  In Wallonië en Brussel lijdt Nederlands onder een ernstig imagoprobleem. De media aan beide kanten van de taalgrens smullen daarvan. Toch spreken de krantenkoppen en de werkelijkheid elkaar vaak tegen.

  Hoe verklaar je anders het ongelooflijk succes van immersieonderwijs in Wallonië? Waarom gaan er steeds meer stemmen op om ook in Wallonië Nederlands als eerste vreemde taal op te leggen i.p.v. de keuze te laten tussen Engels en de andere landstaal?

  Dergelijke vragen waren voor ons de aanzet tot een onderzoek naar motivatie (of gebrek daaraan) voor het Nederlands in Franstalig België. Terwijl in de literatuur de meeste aandacht naar de motivatie van leerders gaat, focussen wij op de attitudes en pedagogische keuzes van leerkrachten.
 • 14.30: Kennis vs vaardigheden: eeuwige strijd of verzoening in zicht? (Nicolas Tybergin, HE Francisco Ferrer & HE Bruxelles-Brabant).

  Op school in de Nederlandse les leert Manon grammaticaregels. Alexander past als moedertaalspreker van het Nederlands diezelfde regels toe in de alledaagse communicatie, maar zonder het te beseffen.

  Is een gelijkschakeling van beide werkelijkheden denkbaar en kunnen we die op een didactisch verantwoorde manier verwerken in onze lessen moderne talen? Kunnen daarbij vaardigheden en kennis geïntegreerd worden? En last but not least met de ERK-niveaus worden geassocieerd?
 • 15.00: Borrel

Recente artikelen

Zomercursus Nederlands in Louvain-la-Neuve

Categorieën:

Van 28 augustus t.e.m. 8 september wordt in Louvain-la-Neuve een zomercursus Nederlands georganiseerd voor aankomende studenten die hun Nederlands willen bijschaven en zich willen klaarstomen voor een universitaire opleiding.

Lees verder

Webinar Subsidie aanvragen bij de Taalunie: waarvoor, hoe en wanneer?

Categorieën:

Tags :

Wil je een activiteit organiseren voor je leerlingen? Ben je van plan om met collega's aan een didactisch project te beginnen? Op 16 mei vertelt een webinar je er alles over.

Lees verder

Colloquium 2023: Taal, communicatie en cognitie: van onderzoek naar onderwijs

NVT-net organiseert op 31 maart 2023 een colloquium in Luik.

Lees verder

Vacature universitair docent Nederlandse Taalkunde in Lille

Categorieën:

De Université de Lille is op zoek naar een universitair docent (m/v/x) Nederlandse taalkunde voor een voltijdse aanstelling vanaf 1 september 2023.

Lees verder

Webinar Talenplan Waals Gewest

Categorieën:

Tags :

Wenst u meer te weten over het nieuwe talenplan van het Waals Gewest? Via een webinar weet u er alles over. Bekijk het programma en de informatie!

Lees verder

Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust: concert en lezing

Categorieën:

De vakgroep Nederlands van het Departement Moderne Talen van de Universiteit van Luik nodigt u van harte uit voor een concert-lezing door professor Frank van Vree en fluitiste Eleonore Pameijer, die plaatsvindt op donderdag 26…

Lees verder