Studiedag Nederlands als Vreemde Taal 2013: Nederlands leren door immersieactiviteiten

Op zaterdag 23 februari 2013 organiseert de ANBF in Luik haar derde praktijkgerichte studiedag Nederlands als vreemde taal.

Informatie

De ochtend wordt gewijd aan workshops rond het thema “Nederlands leren door immersieactiviteiten”. Naast immersieonderwijs komen ook activiteiten aan bod die in een klassiekere context ingebed zijn, zoals samenwerkingsverbanden over de grenzen heen. De didactische, talige en culturele aspecten én het institutionele et organisatorische raamwerk worden behandeld door praktijkmensen en collega’s die werkzaam zijn in uiteenlopende onderwijssituaties.

In de middag is er ook dit jaar weer een cultureel programma. Deze keer gaan we samen naar de bioscoop.

De ANBF profileert zich als hét forum voor neerlandici die in Franstalig België en Frankrijk werkzaam zijn. De studiedag wordt gesteund door het Taaluniecentrum Nederlands als vreemde taal (Brussel), de Forem en de Maison des Langues van de Provincie Luik. Hij vormt een unieke gelegenheid om andere docenten Nederlands of collega-neerlandici te ontmoeten.

Samenvattingen workshops

 • WORKSHOP 1:

  Pauline Degrave (UCLouvain), Projectgestuurd onderwijs en meertalige samenwerking. Een toeristisch bureau van de UCL-studenten voor de KUL-studenten: een beroepsgerichte taalimmersie.

  Het eerste deel van de workshop geeft de algemene richtlijnen van het zogenaamde ‘projectgestuurd onderwijs’ en legt uit hoe die onderwijsvorm meertalige contacten kan bevorderen. Vervolgens wordt verslag uitgebracht van een samenwerkingsproject tussen UCL- en KUL-studenten dat in 2011 is uitgevoerd. Gedurende een heel semester hebben de studenten ‘Meertalige communicatie’ van de UCL in groepsverband gewerkt aan de oprichting van VVV-kantoren die gespecialiseerd zijn in verschillende aspecten van het (studenten)leven in Louvain-la-Neuve: cultuur, geschiedenis, folklore, enz. Daarvoor hebben ze ook maandenlang met potentiële ‘klanten’ gecommuniceerd, i.c. met studiegenoten van de Katholieke Universiteit Leuven. De mailuitwisseling werd afgesloten met een ontmoeting in Louvain-la-Neuve, waarbij elk UCL-‘bedrijfje’ Louvain-la-Neuve heeft laten ontdekken door haar KUL-‘klanten’. Ten slotte zullen de deelnemers aan de workshop samen analyseren hoe ze het ‘projectgestuurd onderwijs’ het best in hun eigen lespraktijk zouden kunnen inzetten en welke voor- en nadelen dit met zich mee zou (kunnen) brengen.
 • WORKSHOP 2:

  Dominique Michiels (Collège Saint-Michel & Focef-trainer – Bijscholing voor leerkrachten basisonderwijs), Het leren van vreemde talen zinvol maken door middel van door het Prins Filipfonds gefinancierde taaluitwisselingen: een verslag van 15 jaar praktijk.

  Vandaag de dag twijfelen nog maar weinig mensen aan het positieve effect van taaluitwisselingsprogramma’s op het leerproces van vreemde talen. Dit geldt zowel voor de ontwikkeling van taalvaardigheden als voor de motivatie om de vreemde taal te leren. In deze workshop, die vooral bedoeld is voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs, willen wij onze 15 jaar praktijkervaring met taaluitwisselingsprogramma’s in het kader van het Prins Filipfonds delen. Aan de hand van enkele concrete voorbeelden behandelen wij een aantal “goede praktijken” voor de organisatie en het beheer van uitwisselingsprogramma’s voor het leren van het Nederlands als vreemde taal.
 • WORKSHOP 3:

  Bianca Versteeg & Peter Schoenaerts (Taaluniecentrum NVT), Eerste hulp in de immersieklas: materialen, werkvormen, leergangen en links.

  Deze workshop laat aan de hand van concrete voorbeelden zien wat er zoal onmisbaar is in de immersieklas. U maakt kennis met leergangen, spelletjes, interessante links en ander materiaal die helpen om de communicatieve vaardigheden van uw leerlingen (primair en secundair onderwijs) te ontwikkelen. Verder zullen de workshopleiders advies geven indien u vragen en/of problemen in het immersieonderwijs hebt.
 • WORKSHOP 4:

  Roseline Bollinger (CECP – Conseil de l’enseignement des communes et des provinces), Wie zoekt, die vindt!

  In deze workshop wordt een aantal activiteiten besproken en gedemonstreerd die deel uitmaken van het onlangs door het CECP ontworpen leerboek Des mots … Et pas que pour le dire. Het boek bevat lesmateriaal dat er in de eerste plaats op gericht is de spreekvaardigheid van vreemdetaalleerders (i.c. van het Frans, al dient opgemerkt te worden dat er nu ook een Nederlandse versie bestaat van een aantal activiteiten) te oefenen. Het beoogde publiek bestaat uit leerlingen in het vijfde of zesde jaar van het middelbaar onderwijs (immersie). Er wordt o.a. nader ingegaan op de volgende thema’s: een foto en/of het uiterlijk van een personage beschrijven, vragen stellen, beargumenteerd antwoorden, enz.
 • WORKSHOP 5:

  Isabelle Baldassare (Maison des Langues de la Province de Liège), Bougez dans l’Euregio avec les élèves du qualifiant.

  In het kader van het project Linguacluster ondersteunt het Maison des Langues scholen bij het organiseren van stages. Door twee weken te werken in een bedrijf in het taalgebied waarvan zij de taal leren, kunnen jongeren in het voortgezet onderwijs een ervaring opdoen waarbij technisch leren wordt gecombineerd met een taalkundige onderdompeling. Kom en ontdek de gebruikte methodologie en de verkregen resultaten.
 • WORKSHOP 6:

  Mia Verbeelen, Toveren met verhalen.

  Deze workshop laat aan de hand van concrete voorbeelden zien welke rol verhalen, sprookjes, e.d. kunnen spelen in het onderwijs van het Nederlands als vreemde taal. Er wordt met name een originele aanpak uit de doeken gedaan waarbij de leerlingen zich spelenderwijs de woordenschat en/of grammaticale structuren eigen maken, zodat ze de verhalen makkelijker kunnen begrijpen. In de workshop licht Mia Verbeelen haar werkwijze toe en deelt ze haar ervaringen met de deelnemers.

Programma

 • 09.00 – 09.20: Registratie en koffie
 • 09.20 – 09.30: Welkom door Mieke Smits, directrice van het Taaluniecentrum Nederlands als vreemde taal
 • 09.30 – 10.15: Workshops naar keuze:
  1. Projectgestuurd onderwijs en meertalige samenwerking
  2. Donner du sens à l’apprentissage d’une langue étrangère par le biais d’échanges linguistiques
 • 10.15 – 10.45: Koffiepauze met gelegenheid tot het bezoeken van diverse stands (uitgevers, organisaties, etc.)
 • 10.45 – 11.30: Workshops naar keuze:
  3. Eerste hulp in de immersieklas: materialen, werkvormen, leergangen en links
  4. Wie zoekt, die vindt!
 • 11.30 – 12.15: Workshops naar keuze:
  5. Bougez dans l’Euregio avec les élèves du qualifiant
  6. Toveren met verhalen
 • 12.15 – 13.30: Lunch
 • 14.00 – 16.00: Film: The Broken Circle Breakdown van Felix Van Groeningen
 • 16.00: Borrel

Waar en wanneer?

Zaterdag 23 februari 2013 van 09.30 – 16.30 uur

Van 9 tot 14 uur:
Le Forem
Place Xavier Neujean 37
4000 Liège

Vanaf 14 uur:
Cinéma et brasserie Sauvenière
Place Xavier Neujean 12
4000 Liège

Met de wagen:

De Place Xavier Neujean ligt in het centrum van Luik, op loopafstand van de Place Saint-Lambert. Daar kunt u betaald ondergronds parkeren.

Met het openbaar vervoer:

Trein tot Liège-Palais, dan de Place Saint-Lambert oversteken richting Opera. Daarachter ligt de Place Xavier Neujean.

Als u in Liège-Guillemins uitstapt, neemt u een bus tot Opera of Place Saint-Lambert, bijvoorbeeld lijn 1, 4 of 48.

Inschrijving

U kunt zich aanmelden tot zondag 17 februari 2013 via het inschrijvingsformulier op deze site.
Voor leden van de ANBF is deelname gratis. Meer informatie over het lidmaatschap van de ANBF vindt u elders op de website.

Niet-leden betalen 30 euro. In dat bedrag is de broodjeslunch inbegrepen. U wordt verzocht dat bedrag vóór 20 februari 2013 over te maken op de rekening van de ANBF (nummer 001-2693456-36 – BIC : GEBABEBB; IBAN : BE46 00126934 5636)

Recente artikelen

Zomercursus Nederlands in Louvain-la-Neuve

Categorieën:

Van 28 augustus t.e.m. 8 september wordt in Louvain-la-Neuve een zomercursus Nederlands georganiseerd voor aankomende studenten die hun Nederlands willen bijschaven en zich willen klaarstomen voor een universitaire opleiding.

Lees verder

Webinar Subsidie aanvragen bij de Taalunie: waarvoor, hoe en wanneer?

Categorieën:

Tags :

Wil je een activiteit organiseren voor je leerlingen? Ben je van plan om met collega's aan een didactisch project te beginnen? Op 16 mei vertelt een webinar je er alles over.

Lees verder

Colloquium 2023: Taal, communicatie en cognitie: van onderzoek naar onderwijs

NVT-net organiseert op 31 maart 2023 een colloquium in Luik.

Lees verder

Vacature universitair docent Nederlandse Taalkunde in Lille

Categorieën:

De Université de Lille is op zoek naar een universitair docent (m/v/x) Nederlandse taalkunde voor een voltijdse aanstelling vanaf 1 september 2023.

Lees verder

Webinar Talenplan Waals Gewest

Categorieën:

Tags :

Wenst u meer te weten over het nieuwe talenplan van het Waals Gewest? Via een webinar weet u er alles over. Bekijk het programma en de informatie!

Lees verder

Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust: concert en lezing

Categorieën:

De vakgroep Nederlands van het Departement Moderne Talen van de Universiteit van Luik nodigt u van harte uit voor een concert-lezing door professor Frank van Vree en fluitiste Eleonore Pameijer, die plaatsvindt op donderdag 26…

Lees verder