Met financiële en logistieke steun van de Taalunie, de UCLouvain, CLL en NVT-net.

Informatie en inschrijving: https://uclouvain.be/fr/etudier/rdvinfos/cours-preparatoires-d-ete-en-neerlandais.html

Programma

Bij de Taalunie kan je een subsidie aanvragen voor activiteiten en projecten voor het onderwijs Nederlands. Organisaties, lesgevers, scholen uit alle onderwijsniveaus en -types komen in aanmerking.

In dit webinar kom je alles te weten over de aanvraagprocedure en krijg je enkele leuke voorbeelden van activiteiten die de Taalunie heeft ondersteund. Er is uiteraard ook voldoende tijd voor vragen.

Plaats

Online – Teams

Datum en tijdstip

16 mei van 12.20 uur tot 12.50 uur

Prijs

Gratis! Inschrijving: https://tinyurl.com/webinarNVTnet

Inleiding

Als we de recente geschiedenis van de taalwetenschap overzien, zien we dat taalgebruiksgebaseerde benaderingen (‘usage-based approaches’) de voorbije decennia een centrale plaats hebben verworven. Dit gaat gepaard met een sterke focus op de functionele aspecten van de taal (naast het taalsysteem) en een toenemende belangstelling voor de cognitieve dimensie van de communicatie en van het taalgebruik.

Het doel van het colloquium is tweeledig. Het beoogt in de eerste plaats de huidige stand van zaken toe te lichten van het taalgebruiksgebaseerd, cognitief taalonderzoek naar het Nederlands. Daarnaast biedt het een discussieforum voor cognitief taalonderzoekers, docenten Nederlands (als vreemde taal) en cognitief psychologen zodat de psycholinguïstische validiteit van recente taalkundige inzichten en modellen enerzijds en hun bruikbaarheid in en implicaties voor het onderwijs van het Nederlands (als vreemde taal) anderzijds kritisch kunnen worden geëvalueerd.

Om dit doel te bereiken, zal een beroep worden gedaan op een panel van zes gastsprekers die actief zijn op het gebied van cognitief taalonderzoek, psycholinguïstiek en vreemdetalendidactiek. Naast de gastlezingen zal er ook een postersessie worden georganiseerd tijdens welke (de resultaten van) lopende projecten op de drie gebieden zullen worden gepresenteerd. Dit zal het mogelijk maken de diversiteit aan behandelde thema’s uit te breiden.

Praktisch

 • Organisatie: Laurent Rasier (ULiège), Dirk Pijpops (ULiège), Philippe Hiligsmann (UCLouvain)
 • Deadline voor het insturen van een abstract (max. 300 woorden): 20 februari 2023
 • Locatie en datum van het colloquium: Université de Liège, 31 maart 2023
 • Contact (incl. abstracts): laurent.rasier@uliege.be, dirk.pijpops@uliege.be
 • Inschrijvingen: via deze link

Gastsprekers

 • Maarten Lemmens (Université de Lille)
 • Maaike Beliën (Instituut voor de Nederlandse Taal)
 • Ellen Simon (Ugent), Bastien De Clercq (VUB), Pauline Degrave (UCLouvain), Mirjam Broersma (Radboud Universiteit)
 • Isabeau Desmet (KULeuven), Laura Rosseel (VUB) & Freek Van de Velde (KULeuven)
 • Christina Piot (FRS-FNRS, ULiège & Université de Lille) & Julien Perrez (ULiège)
 • Sabine De Knop (USLB)

Lezingen

Meer informatie over het programma vind je hier.