Didactiekdag: hoe kunnen we de Nederlandse uitspraak van Franstalige leerders verbeteren?

Op woensdag 25 mei 2016 organiseert de ANBF haar jaarlijkse didactiekdag, die van 14 tot 17 uur in Brussel zal plaatsvinden.

Informatie

Dit jaar zal deze interactieve studiemiddag in het teken staan van de uitspraak. In het nieuwe referentiekader voor vreemde talen van de Franse Gemeenschap, de zogenoemde « référentiels de compétence », krijgt gesproken taal een vooraanstaande plaats. Maar tegelijkertijd blijkt duidelijk dat het aanleren van een adequate uitspraak van het Nederlands als vreemde taal van basisschool tot hoger onderwijs, maar ook in het volwassenenonderwijs vaak te weinig aandacht geniet.


Naast de welbekende problemen tijdsgebrek, overbevolkte klassen of taalopleiding van de lesgevers, stelt zich de methodologische vraag welke middelen en werkvormen we zouden kunnen inschakelen om de uitspraak van Franstalige leerders te verbeteren.


Tijdens de didactiekdag krijgen de deelnemers de gelegenheid deze vragen te bespreken met verschillende deskundigen. Ines Blomme (Instituut voor Levende Talen, Katholieke Universiteit Leuven) en Chris van Veen (Vrije Universiteit Amsterdam) zullen twee workshops verzorgen.


Eerst zullen zij elk kort ingaan op wat uitspraak is en wat het belang ervan is in de les Nederlands vreemde taal. Daarna krijgen de deelnemers de kans om nader kennis te maken met concrete manieren om klanken en prosodie (o.a. zinsaccent, klemtoon, intonatie, assimilatie) te oefenen in de klas.

Recente artikelen

Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust: concert en lezing

8 januari 2023

Categorieën:

De vakgroep Nederlands van het Departement Moderne Talen van de Universiteit van Luik nodigt u van harte uit voor een concert-lezing door professor Frank van Vree en fluitiste Eleonore Pameijer, die plaatsvindt op donderdag 26…

Lees verder

Colloquium 2023: Taal, communicatie en cognitie: van onderzoek naar onderwijs

19 december 2022

NVT-net organiseert op 31 maart 2023 een colloquium in Luik.

Lees verder

Desiderius Erasmus Leerstoel: Nederlands over de grenzen

28 oktober 2022

Categorieën:

Bij het begin van dit academiejaar 2022-2023 gaat aan de UCLouvain een leerstoel Neerlandistiek, gesteund door de Nederlandse ambassade, van start : de ‘Desiderius Erasmus Leerstoel: Nederlands over de grenzen’.

Lees verder

Didactiekdag: Muziek in de NVT-klas

5 april 2021

Categorieën:

Tags :

Een nascholing voor leerkrachten NVT/ NT2 uit het secundair en hoger onderwijs. Woensdag 5 mei 2021 – 13.25u - 16.30u.

Lees verder

Onderzoeksmarkt : Nieuws over de Nederlandse taal

7 november 2018

Op 7 december 2018 organiseert de NVT haar tweejaarlijkse ‘Onderzoeksmarkt’. Deze keer is Lille (Frankrijk) aan de beurt.

Lees verder