Studiedag 2011: Nederlands als vreemde taal

Op zaterdag 12 februari 2011 organiseerde de ANBF haar eerste studiedag Nederlands als vreemde taal, met steun van het Taaluniecentrum Nederlands als vreemde taal.

Informatie

Maar liefst 80 docenten van alle onderwijsniveaus namen deel aan de verschillende workshops. In de prachtige omgeving van de Landscommanderij Alden Biesen voelde iedereen zich al snel op zijn gemak, zodat de dag ook een goede gelegenheid werd om elkaar te leren kennen. Tijdens de pauzes en de lunch werd er menig interessant gesprek gevoerd.

Na de ontvangst met koffie begon de dag met een plenaire zitting. In haar korte toespraak legde de voorzitster van de ANBF er de nadruk op dat de vereniging – ooit opgericht voor en door docenten en onderzoekers van het universitair onderwijs – voortaan openstaat voor “alle neerlandici en docenten Nederlands, van basisschool tot universiteit, van immersieonderwijs tot volwasseneneducatie”. Petra Poelmans leidde de activiteiten in met een lezing over het Europees Referentiekader.

In de ochtendworkshops kwam het basisonderwijs aan bod met ‘Mondelinge taalactiviteiten bij kinderen van de basisschool’ (Helga Van Loo en Annemie Decavele) en ‘De magie van “Er was eens…”.
Verteltechnieken in het nvt-onderwijs’ (Mia Verbeelen). ‘Dramatische expressie in de taalklas’ (Peter Schoenaerts) en ‘Didactiek en creativiteit in het NVT-onderwijs’ (Ingrid Degraeve) waren eerder gericht op secundair en hoger onderwijs. Communicatieve vaardigheden stonden centraal in ‘A la carte/ à la fiche’ (Ann Peeters), een workshop die ‘s middags nog eens werd herhaald.

De gezamenlijke maaltijd rond een uitstekend vlees- en kaasbuffet werd door de meeste deelnemers gebruikt voor een ontspannen gesprek of een gedachtenwisseling over hun onderwijspraktijk. Ook was er een aantal vooraantstaande uitgeverijen aanwezig met een selectie uit hun aanbod voor Nederlands. Het Taaluniecentrum Nederlands als vreemde taal en enkele ANBF-leden gebruikten de postersessie om te informeren over activiteiten of eigen lesmateriaal te laten zien.‘s Middags kon er verder nog gekozen worden tussen ‘Geïntegreerd lesgeven, werken met taaltaken en interactieve werkvormen’ (Peter Schoenaerts en Bianca Versteeg), ‘Spreekvaardigheid stimuleren bij tieners en volwassenen’ (Helga van Loo en Annemie Decavele) en ‘Hoe valideer je authentieke mondelinge prestaties?’ (Lucia Luyten).

‘s Middags kon er verder nog gekozen worden tussen ‘Geïntegreerd lesgeven, werken met taaltaken en interactieve werkvormen’ (Peter Schoenaerts en Bianca Versteeg), ‘Spreekvaardigheid stimuleren bij tieners en volwassenen’ (Helga van Loo en Annemie Decavele) en ‘Hoe valideer je authentieke mondelinge prestaties?’ (Lucia Luyten).

Overigens koos niet iedereen zijn workshops naar het onderwijstype waarin hij/zij actief is. Een aantal deelnemers maakte bewust van de gelegenheid gebruik om juist eens elders een kijkje te gaan nemen. De studiedag werd afgesloten met het poëzie-optreden Als ik jou door Fast Forward en een receptie.

Recente artikelen

Zomercursus Nederlands in Louvain-la-Neuve

Categorieën:

Van 28 augustus t.e.m. 8 september wordt in Louvain-la-Neuve een zomercursus Nederlands georganiseerd voor aankomende studenten die hun Nederlands willen bijschaven en zich willen klaarstomen voor een universitaire opleiding.

Lees verder

Webinar Subsidie aanvragen bij de Taalunie: waarvoor, hoe en wanneer?

Categorieën:

Tags :

Wil je een activiteit organiseren voor je leerlingen? Ben je van plan om met collega's aan een didactisch project te beginnen? Op 16 mei vertelt een webinar je er alles over.

Lees verder

Colloquium 2023: Taal, communicatie en cognitie: van onderzoek naar onderwijs

NVT-net organiseert op 31 maart 2023 een colloquium in Luik.

Lees verder

Vacature universitair docent Nederlandse Taalkunde in Lille

Categorieën:

De Université de Lille is op zoek naar een universitair docent (m/v/x) Nederlandse taalkunde voor een voltijdse aanstelling vanaf 1 september 2023.

Lees verder

Webinar Talenplan Waals Gewest

Categorieën:

Tags :

Wenst u meer te weten over het nieuwe talenplan van het Waals Gewest? Via een webinar weet u er alles over. Bekijk het programma en de informatie!

Lees verder

Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust: concert en lezing

Categorieën:

De vakgroep Nederlands van het Departement Moderne Talen van de Universiteit van Luik nodigt u van harte uit voor een concert-lezing door professor Frank van Vree en fluitiste Eleonore Pameijer, die plaatsvindt op donderdag 26…

Lees verder