Colloquium 2023: Taal, communicatie en cognitie: van onderzoek naar onderwijs

NVT-net organiseert op 31 maart 2023 een colloquium in Luik.

Informatie

Als we de recente geschiedenis van de taalwetenschap overzien, valt op dat taalgebruiksgebaseerde benaderingen (‘usage-based approaches’) de voorbije decennia een centrale plaats hebben verworven. Dit gaat gepaard met een sterke focus op de functionele aspecten van de taal, naast de werking van het taalsysteem, en een toenemende belangstelling voor de cognitieve dimensie van de communicatie en van het taalgebruik.
Het doel van het colloquium is daarom tweeledig. Het beoogt in de eerste plaats de huidige stand van zaken toe te lichten van het taalgebruiksgebaseerd, cognitief taalonderzoek naar het Nederlands. Daarnaast biedt het een discussieforum voor cognitief taalonderzoekers, docenten Nederlands (als vreemde taal) en cognitief psychologen om de psycholinguïstische validiteit van recente taalkundige inzichten en modellen te beoordelen en hun bruikbaarheid in en implicaties voor het onderwijs van het Nederlands (als vreemde taal) kritisch te evalueren.
Om dit doel te bereiken, komt een panel van zes gastsprekers aan het woord die actief zijn op het gebied van cognitief taalonderzoek, psycholinguïstiek en vreemdetalendidactiek. Naast de gastlezingen is er ook een postersessie waar de resultaten van lopende projecten op de drie gebieden worden gepresenteerd. Dit zal het mogelijk maken de diversiteit aan behandelde thema’s uit te breiden.

Praktisch

 • Organisatie: Laurent Rasier (ULiège), Dirk Pijpops (ULiège), Philippe Hiligsmann (UCLouvain)
 • Deadline voor het insturen van een abstract (max. 300 woorden): 20 februari 2023
 • Locatie en datum van het colloquium: Université de Liège, 31 maart 2023
 • Contact (incl. abstracts): laurent.rasier@uliege.be, dirk.pijpops@uliege.be
 • Inschrijvingen: via deze link

Gastsprekers

 • Maarten Lemmens (Université de Lille)
 • Maaike Beliën (Instituut voor de Nederlandse Taal)
 • Ellen Simon (Ugent), Bastien De Clercq (VUB), Pauline Degrave (UCLouvain), Mirjam Broersma (Radboud Universiteit)
 • Isabeau Desmet (KULeuven), Laura Rosseel (VUB) & Freek Van de Velde (KULeuven)
 • Christina Piot (FRS-FNRS, ULiège & Université de Lille) & Julien Perrez (ULiège)
 • Sabine De Knop (USLB)

Lezingen

Meer informatie over het programma vind je hier.

Recente artikelen

Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust: concert en lezing

8 januari 2023

Categorieën:

De vakgroep Nederlands van het Departement Moderne Talen van de Universiteit van Luik nodigt u van harte uit voor een concert-lezing door professor Frank van Vree en fluitiste Eleonore Pameijer, die plaatsvindt op donderdag 26…

Lees verder

Colloquium 2023: Taal, communicatie en cognitie: van onderzoek naar onderwijs

19 december 2022

NVT-net organiseert op 31 maart 2023 een colloquium in Luik.

Lees verder

Desiderius Erasmus Leerstoel: Nederlands over de grenzen

28 oktober 2022

Categorieën:

Bij het begin van dit academiejaar 2022-2023 gaat aan de UCLouvain een leerstoel Neerlandistiek, gesteund door de Nederlandse ambassade, van start : de ‘Desiderius Erasmus Leerstoel: Nederlands over de grenzen’.

Lees verder

Didactiekdag: Muziek in de NVT-klas

5 april 2021

Categorieën:

Tags :

Een nascholing voor leerkrachten NVT/ NT2 uit het secundair en hoger onderwijs. Woensdag 5 mei 2021 – 13.25u - 16.30u.

Lees verder

Onderzoeksmarkt : Nieuws over de Nederlandse taal

7 november 2018

Op 7 december 2018 organiseert de NVT haar tweejaarlijkse ‘Onderzoeksmarkt’. Deze keer is Lille (Frankrijk) aan de beurt.

Lees verder