Welkom bij NVT-net

NVT-net (ex-ANBF) is een vzw met leden die Nederlands geven in het Franstalig onderwijs, zowel in Brussel, Wallonië als in Frankrijk. Ze organiseert didactische en wetenschappelijke activiteiten voor alle mogelijke belangstellenden in verband met de Nederlandse taal, linguïstiek, vertaalkunde, letterkunde, cultuurkunde en de toepassingen daarvan in het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal (NVT).

Test de texte alt

Activiteiten

  • Om de twee jaar organiseert de vereniging een colloquium over een actueel thema in de neerlandistiek.
  • Op de onderzoeksmarkten krijgen onderzoekers de kans om hun lopend werk aan een geïnteresseerd publiek voor te stellen binnen een kader waar de uitwisseling van ideeën bevorderd wordt.
  • Jaarlijks wordt een didactiekdag georganiseerd, waar docenten Nederlands hun onderwijsvaardigheden aanscherpen.
  • De leden worden uitgenodigd op decentrale activiteiten in verband met het Nederlands in Franstalig gebied.
  • In het tijdschrift n/f, waar 14 nummers van verschenen zijn, werden de bijdragen aan de colloquia en onderzoeksmarkten gebundeld, samen met andere artikelen over neerlandistiek.
Documentatie
Taal
Deel
Onderwijs

Ons laatste nieuws

Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust: concert en lezing

8 januari 2023

Categorieën:

De vakgroep Nederlands van het Departement Moderne Talen van de Universiteit van Luik nodigt u van harte uit voor een concert-lezing door professor Frank van Vree en fluitiste Eleonore Pameijer, die plaatsvindt op donderdag 26…

Lees verder

Colloquium 2023: Taal, communicatie en cognitie: van onderzoek naar onderwijs

19 december 2022

NVT-net organiseert op 31 maart 2023 een colloquium in Luik.

Lees verder

Desiderius Erasmus Leerstoel: Nederlands over de grenzen

28 oktober 2022

Categorieën:

Bij het begin van dit academiejaar 2022-2023 gaat aan de UCLouvain een leerstoel Neerlandistiek, gesteund door de Nederlandse ambassade, van start : de ‘Desiderius Erasmus Leerstoel: Nederlands over de grenzen’.

Lees verder

Didactiekdag: Muziek in de NVT-klas

5 april 2021

Categorieën:

Tags :

Een nascholing voor leerkrachten NVT/ NT2 uit het secundair en hoger onderwijs. Woensdag 5 mei 2021 – 13.25u – 16.30u.

Lees verder

Onderzoeksmarkt : Nieuws over de Nederlandse taal

7 november 2018

Op 7 december 2018 organiseert de NVT haar tweejaarlijkse ‘Onderzoeksmarkt’. Deze keer is Lille (Frankrijk) aan de beurt.

Lees verder

Strips in het vreemdetalenonderwijs

10 september 2018

Categorieën:

Tags :

Op woensdag 10 oktober organiseert de ANBF in samenwerking met Henallux en La Baie des Tecks een decentrale activiteit die van 13.30 tot 18.00 uur in de lokalen van La Baie des Tecks in Namur…

Lees verder

Didactiekdag: woordenschatverwerving in L2

17 april 2017

Categorieën:

Tags :

Op woensdag 17 mei 2017 organiseert de ANBF haar jaarlijkse didactiekdag die van 14 tot 17 uur in Brussel zal plaatsvinden.

Lees verder

Het ‘Pacte d’Excellence’ Een oplossing voor de moderne talenopleiding?

25 februari 2017

Categorieën:

Het ‘Pacte pour un enseignement d’excellence’ en de implicaties ervan voor de onderwijspraktijk, met name voor het onderwijs van vreemde talen in het algemeen en van het Nederlands in het bijzonder.

Lees verder

Didactiekdag: hoe kunnen we de Nederlandse uitspraak van Franstalige leerders verbeteren?

25 april 2016

Categorieën:

Tags :

Op woensdag 25 mei 2016 organiseert de ANBF haar jaarlijkse didactiekdag, die van 14 tot 17 uur in Brussel zal plaatsvinden.

Lees verder

Geleid bezoek Fotomuseum van Charleroi

16 februari 2016

Categorieën:

Tags :

De ANBF samen met de Nederlandse Taalunie en Le Forem biedt u een geleid bezoek aan het Fotomuseum van Charleroi.

Lees verder